Política de Privacitat

Política de Privacitat de TRACATRA BARCELONA SL

 

D’acord amb el que estipula el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea (UE) 2016/679, emès pel Parlament Europeu i el Consell el 27 d’abril de 2016, referent a la protecció de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, presentem la nostra Política de Privacitat:

 

Identificació del Responsable del Tractament de Dades:

TRACATRA BARCELONA SL, ubicada a RONDA SANT PERE NÚMERO 7, 08010 BARCELONA, és l’entitat responsable del tractament de les seves dades personals (anomenades “Dades Personals”). Aquests termes s’apliquen a les dades recollides a través del nostre lloc web: www.tracatrabarcelona.com/ca/.

 

Objectius i Base Legal del Tractament de Dades:

Els objectius de recollida de Dades Personals per part de TRACATRA BARCELONA SL són:

Processar sol·licituds d’informació sobre els nostres serveis.
Enviar informació promocional o publicitària, subjecta al seu consentiment.
L’Usuari té la facultat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
La recollida de Dades Personals per part de TRACATRA BARCELONA SL es limita al que és estrictament necessari per complir amb els objectius esmentats, basant-se en el consentiment explícit de l’Usuari.

 

Exactitud de les Dades:

L’Usuari es compromet a proporcionar dades exactes i actuals, informant a TRACATRA BARCELONA SL de qualsevol canvi rellevant en elles.

 

Període de Conservació de les Dades:

Les Dades Personals es mantindran el temps necessari per complir amb els propòsits pels quals es van recollir i mentre l’Usuari no retiri el seu consentiment.

 

Drets de l’Usuari:

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les Dades Personals. Aquests drets poden exercir-se mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic indicada en el nostre lloc web o mitjançant correu postal a l’adreça de TRACATRA BARCELONA SL.

 

Seguretat de les Dades:

TRACATRA BARCELONA SL es compromet a protegir la seguretat de les seves Dades Personals, aplicant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per prevenir la seva pèrdua, mal ús, alteració o accés no autoritzat.

 

Consentiment i Acceptació:

L’ús del lloc web i la provisió de les seves Dades Personals implica que l’Usuari ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat, consentint el tractament de les seves dades per part de TRACATRA BARCELONA SL en els termes exposats aquí.

flores tracatrá